CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC - NATURE FOODS COMPANY LIMITED

Chứng nhận

HALAL

BRC

ISO 22000:2005

HACCP

Chứng nhận An toàn thực phẩm

Chứng nhận

Đối tác NFC